Selecteer een pagina

00.

 INLEIDING

 In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd   waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw   gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Marjan de Groot
WordCare

 

 01.

 WORDCARE

 Je leest op dit moment de privacy verklaring van WordCare. WordCare is een tekstbureau dat zich in eerste instantie richt op het marketinggericht schrijven met als   extra service het bouwen of onderhouden en bijwerken van WordPress websites.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door WordCare verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen  rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door WordCare, neem dan gerust contact op!

info@wordcare.nl | 06 22385932 | Lange Beekstraat 2T | 3817 AN | Amersfoort | Btw. Nr. 122497478B03 | KvK 61976857

WordCare is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Marjan de Groot.

 

02.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door WordCare. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

WordCare stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor-en achternaam en e-  mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van WordCare. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je  aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met WordCare via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde  gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

03. Analytics

De website van WordCare verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet  gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat  verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

03.

Ontvangers

De gegevens die WordCare ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en je voor- en achternaam  naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Hostnet

De website, back-ups en e-mail van WordCare wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails  opgeslagen op de servers van Hostnet. Gegevens die jij achterlaat op de website van WordCare zijn op de servers van Hostnet opgeslagen.

 

04.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door WordCare, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een  wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven  wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@wordcare.nl.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met WordCare via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-  mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor  onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door WordCare of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd  met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar WordCare. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het  inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw  gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van WordCare privé is. Je  herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van WordCare ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder  wordt.

 

06.

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij WordCare vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch  contact op te nemen met WordCare. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door WordCare. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je  aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij WordCare opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op  overdracht. Hierbij dient WordCare al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij WordCare vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat WordCare niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat WordCare jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@wordcare. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07.

Plichten

WordCare verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of  producten van WordCare via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is  bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan WordCare de betreffende dienst niet  aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met WordCare met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van  een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

WordCare behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer WordCare dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan  een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van WordCare te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel  mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@wordcare.nl | 0622385932
Lange Beekstraat 2T | 3817 AN | Amersfoort | Btw. Nr. 122497478B03 | KVK61976857