Selecteer een pagina

Auteursrecht, ook jij hebt er dagelijks mee te maken, zonder dat je je daar iedere keer bewust van bent. Zoals ik je de afgelopen twee weken vertelde kreeg ik er via mijn Airbnb-advertentie mee te maken. Een concurrent verhuurster in de buurt was zo te spreken over mijn tekst dat ze hem doodleuk gecopy-pastet had.

Als maker van ‘iets’ ben je beschermd tegen dit soort louche gedrag. Hoe dit zit vertel ik je eindelijk in dit derde deel over auteursrecht.

Auteursrecht

‘De Auteurswet biedt bescherming aan de makers van creaties die in de wet ‘werken van letterkunde, wetenschap of kunst’ worden genoemd. Het betreft alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, en dat wordt nogal ruim opgevat.’

[citaat afkomstig van auteursrecht.nl.]

Het doet er niet toe of deze maker beroepsmatig iets heeft gecreëerd of thuis op zijn zolderkamertje in het geniep. Sterker nog; hij hoeft zich niet eens bewust te zijn van het feit dat hij iets heeft geschapen.

Voorwaarden

Het werk moet wel origineel zijn en bovendien zintuiglijk waarneembaar. Over originaliteit valt meestal weinig te discussiëren. Als we even naar mijn advertentietekst op Airbnb gaan: het is vrij onwaarschijnlijk dat de dief letterlijk dezelfde tekst heeft geschreven als ik. Vergelijk het met twee foto’s van de Eiffeltoren. Jij maakt er een en ik maak er een. Je zult altijd verschillen zien.

Dan het feit of een creatie zintuiglijk waarneembaar is, dat is ook simpel te vangen.

 1. Ik heb een idee in mijn hoofd: niet zintuiglijk waarneembaar dus niet beschermd.
 2. Maar nu heb ik het idee op een kladje geschreven en dat kladje ligt ergens op mijn werkkamer: wel zintuiglijk waarneembaar en dus beschermd.

Artikel 10 van de Auteurswet

‘Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:
 • boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften;
 • toneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
 • mondelinge voordrachten;
 • choreografische werken en pantomimes;
 • muziekwerken met of zonder woorden;
 • teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
 • aardrijkskundige kaarten;
 • ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
 • fotografische werken;
 • filmwerken;
 • werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
 • computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;
 • en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.’

[Citaat afkomstig van www.wetten.nl.]

En vooral deze laatste zin waarin staat ‘IEDER voortbrengsel’ is belangrijk want hieruit blijkt dat ook de tekst in mijn Airbnb advertentie beschermd is. En ja, zelfs die schets van je nog te bouwen mancave of dat ‘gat in de markt’ waar je ooit veel geld mee gaat verdienen.

Naamsvermelding

Het is meestal verplicht om de naam van de maker te vermelden. Als ik een afbeelding gebruik van een fotograaf, dan probeer ik naast de naam van de fotograaf ook een link te plaatsen naar zijn website of Instagram. Het vermelden van de naam is verplicht, de link niet.
Maar het plaatsen van een link is niet alleen gunstig voor zoekmachineoptimalisatie op je eigen site, je helpt daarnaast de maker aan het vergroten van zijn naamsbekendheid. Creatievelingen hebben vaak geen marketingbudget en dus is mond-tot-mondreclame belangrijk voor ze.

Het is me gelukt! Ik heb de theorie over auteursrecht, in een notendop, zonder emotie in dit artikel uiteen kunnen zetten. Ik heb mezelf (lees: mijn emoties) overtroffen. Had jij dat verwacht?

[Afbeelding: Alexas_Fotos]